Powrót

 

Wielki atlas roślin Polski

 

NASIENNE / OKRYTONASIENNE / BOBOWCE / BOBOWATE/ AMORFA

Amorfa krzewiasta
(Amorpha fruticosa L.)

Inne nazwy: amorfa zwyczajna, amorfa drzewiasta, indygowiec zwyczajny.

Rozmieszczenie geograficzne

Pochodzi ze wschodniej części USA, skąd wzdłuż rzek rozprzestrzeniła się na niemal całe Stany Zjednoczone i na południową część Kanady, rozprzestrzenia się również w Europie i w Azji. Do Europy została sprowadzona w XVIII wieku w celach komercyjnych i z czasem naturalizowała się w wielu krajach. W Polsce obecna od 1806 roku, ma status rośliny uprawnej.
Gatunek obcy. W Polsce uprawiany.

Pokrój

amorfa krzewiasta

Wyprostowany, słabo rozgałęziony krzew, wysokości do 6 m.

 

 

Kora, pędy

amorfa krzewiasta

Pędy, zwłaszcza młode, czerwononabiegłe.

 

 

Liście

amorfa krzewiasta

Skrętoległe, długość do 30 cm, nieparzystopierzaste, złożone z 11-25 listków jajowatych lub eliptycznych, całobrzegich.

 

 

 

Kwiaty

amorfa krzewiasta amorfa krzewiasta

O nieprzyjemnym zapachu, drobne, obupłciowe, purpurowofioletowe z żółtymi pylnikami, zebrane w gęste, wyprostowane grona skupione po kilka na końcach pędów.
Okres kwitnienia: czerwiec - sierpień. 

 

Owoce

Jednonasienny, niepękający strąk.

Korzeń

Głęboki, silny system korzeniowy.

Siedlisko

Rośnie wzdłuż rzek i strumieni, na brzegach stawów, jezior, na terenach bagnistych i na naturalnych rozlewiskach rzecznych. Ma małe wymagania glebowe, rośnie dobrze nawet na suchych, piaszczystych i kamienistych terenach. Jest rośliną światłolubną, odporną na silny wiatr i suszę. Mrozoodporna, dobrze znosi zasolenie.


Copyright © 2013 Kris1304