Powrót

 

 

 

 

Wielki atlas roślin Polski

 

OKRYTONASIENNE / RÓŻOWCEE / RÓŻOWATE / Wiśnia

Wiśnia pospolita
(Cerasus vulgaris Mill.)

Inne nazwy: wiśnia pospolita typowa (Cerasus vulgaris subsp. vulgaris), wiśnia szkliwka.

Rozmieszczenie geograficzne

Powstawała w Azji Mniejszej i pd.- wsch. Występuje wyłącznie jako roślina uprawna oraz dziczejąca.
Antropofit zadomowiony.

Pokrój

wiśnia

Krzew lub drzewo do 5 m wysokości. Często z licznymi odrostami korzeniowymi i luźną koroną, z gałęziami zwisającymi i cienkimi lub wyprostowanymi.

 

wiśnia

Kora, pędy

Kora czerwonobrązowa i lśniąca.

Liście

Eliptyczne, piłkowane lub podwójnie piłkowane, skórzaste i czasem błyszczące, od spodu prawie nagie, ogonek zwykle z 1-2 gruczołkami.

wiśnia

Kwiaty

Białe, 2-3 cm średnicy; pojawiające się przed rozwinięciem liści. Pęczki kwiatów są otoczone nie tylko łuskami, ale również małymi listkami.
wiśnia Okres kwitnienia:  Kwiecień - maj.

Owoce

Kuliste (ok. 1,5 cm średnicy), czerwone, czerwonoczarne lub żółte, kwaśne lub słodkie pestkowce, o soku bezbarwnym lub barwnym plamiącym. Owoce jadalne.

Siedlisko

Wiśnia rośnie najlepiej na przepuszczalnych i niezbyt ciężkich glebach, dobrze znosi suszę. Uprawiana głównie jako roślina sadownicza w licznych odmianach. W Polsce w uprawie można spotkać około 30 odmian, a najpopularniesza z nich to stara odmiana Łutówka.

UWAGI: Według nowszych ujęć taksonomicznych jest to synonim gatunku Prunus cerasus L.


Copyright © 2014 Kris1304