Powrót

 

 

 

 

Wielki atlas roślin Polski

 

OKRYTONASIENNE / RÓŻOWCEE / RÓŻOWATE / Wiśnia

Wiśnia ptasia
(Prunus avium L.)

Inne nazwy: wiśnia dzika, czereśnia, trześnia

Rozmieszczenie geograficzne

Rodzime obszary jej występowania to Europa oraz Azja Zachodnia i Kaukaz. W Polsce rośnie dziko na terenie całego kraju, od nizin po pogórze i niższe tereny górskie. Jest w wielu odmianach powszechnie uprawiana jako drzewo owocowe.
Gatunek rodzimy.

Pokrój

czereśnia

W zwartych drzewostanach dorasta do 20-25 m wysokości, tworząc długi, strzelisty pień i wąską, stożkowatą, czasem nierównomierną koronę. Drzewa samotne mają krótki pień i szeroką, regularną koronę.

 

Kora, pędy

Kora czerwonobrązowa, cienka, często błyszcząca z dużymi przetchlinkami. Na starych pniach często łuszczy się okrężnymi pasmami.

Liście

Eliptyczne lub odwrotnie jajowate, zaostrzone, grubo, częściowo podwójnie piłkowane, od spodu owłosione. Na ogonku, u nasady blaszki znajdują się 1-2 duże gruczołki. Długość liści 8-15 cm.

czereśnia

Kwiaty

Zebrane po 2-6 na długich szypułkach, białe.
czereśnia Okres kwitnienia:  Kwiecień - maj.

Owoce

Potocznie nazywane czereśniami. Kuliste pestkowce, jadalne, zwykle koloru czerwonego, spotykane także odmiany żółte oraz czarne. U drzew dzikich średnica ich nie przekracza zwykle 1 cm, u współczesnych odmian hodowlanych sięga 2,5 cm. U odmian dzikich owoce o cienkiej warstwie miąższu, często niesmaczne, gorzkawe.

Siedlisko

Występuje w lasach liściastych, lasach mieszanych, w zadrzewieniach śródpolnych.

UWAGI: Jest uprawiana dla smacznych owoców. Typowe dziko rosnące formy są używana jako podstawowe podkładki generatywne i wegetatywne pod odmiany owocowe czereśni i wiśni, także pod wiśnie ozdobne.

 


Copyright © 2014 Kris1304