Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Bodziszek (Geranium)

Systematyka - okrytonasienne / bodziszkowce / bodziszkowate

bodziszek błotny

(Geranium palustre)

bodziszek cuchnący

(Geranium robertianum)

bodziszek czerwony

(Geranium sanguineum)

bodziszek drobny

(Geranium pusillum)

bodziszek korzeniasty

(Geranium macrorrhizum)

bodziszek kosmaty

(Geranium molle)

bodziszek leśny

(Geranium sylvaticum)

bodziszek łąkowy

(Geranium pratense)

bodziszek pirenejski

(Geranium pyrenaicum)

bodziszek żałobny

(Geranium phaeum)

bodziszek czerwony odm. prążkowana

(Geranium molle)

bodziszek czerwony odm. rozpostarta

(Geranium sylvaticum)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to bodziszek armeński (Geranium armenum), bodziszek czeski (Geranium bohemicum),

bodziszek gołębi (Geranium columbinum), bodziszek porozcinany (Geranium dissectum), bodziszek gołębi (Geranium columbinum),

bodziszek rozłożysty (Geranium divaricatum), bodziszek himalajski (Geranium himalayense), bodziszek iberyjski (Geranium ibericum),

bodziszek lśniący (Geranium lucidum), bodziszek Wilforda (Geranium wilfordii), bodziszek okrągłolistny (Geranium rotundifolium).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj bylin lub roślin jednorocznych z rodziny bodziszkowatych. Rodzaj liczy od ok. 300 po ok. 450 gatunków.

Występują one niemal na wszystkich kontynentach (brak na Antarktydzie), przy czym w strefie tropikalnej rosną tylko w górach.

Największe ich zróżnicowanie jest w strefie klimatu umiarkowanego. W Europie występuje ok. 40 gatunków.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny jednoroczne, byliny, rzadko półkrzewy i krzewy. Różni przedstawiciele zajmują różnorodne siedliska - od łąk,

poprzez lasy i brzegi wód, po tereny skaliste i górskie zbocza. Kwiaty zapylane są zwykle przez owady. Kwiaty Wyrastają rzadko

pojedynczo lub częściej po dwa z kątów liści lub szczytowo tworząc wierzchotkowy kwiatostan złożony.

Są 5-krotne i zwykle promieniste, czasem nieco grzbieciste.

 


Kris1304©2010-2015