Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Czyściec (Stachys)

Systematyka - okrytonasienne / jasnotowce / jasnotowate

czyściec błotny

(Stachys palustris)

czyściec leśny

(Stachys sylvatica)

czyściec lekarski

(Stachys officinalis)

czyściec wełnisty

(Stachys byzantina)

czyściec wielkokwiatowy

(Stachys grandiflora)

czyściec prosty

(Stachys recta)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to czyściec górski (Stachys alpina), czyściec roczny (Stachys annua),

czyściec polny (Stachys arvensis).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae). Liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach

umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej. W strefie tropikalnej spotykany tylko w górach.

Gatunkiem typowym jest Czyściec leśny (Stachys sylvatica).

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny jednoroczne, byliny lub zimozielone krzewy. Kwiaty grzbieciste, dwuwargowe,

rurkowate, zebrane w nibyokółki.

 


Kris1304©2010-2018