Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Dwurząd (Diplotaxis)

Systematyka - okrytonasienne / kapustowce / kapustowate

dwurząd murowy

(Diplotaxis muralis)

dwurząd wąskolistny

(Diplotaxis tenuifolia)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to dwurząd rokiettowaty (Diplotaxis erucoides)

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należący do rodziny kapustowatych. Gatunkiem typowym jest

dwurząd wąskolistny (Diplotaxis tenuifolia).

Wysępuje w Europie, zachdniej Azji, rozprzestrzenił się również w Afryce północnej i Ameryce Północnej.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny jednoroczne, dwuletnie i byliny. Kwiaty czteropłatkowe. Owocem - łuszczyna.

 


Kris1304©2010-2015