Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Fiołek (Viola)

Systematyka - okrytonasienne / malpigiowce / fiołkowate

fiołek leśny

(Viola reichenbachiana)

fiołek ogrodowy

(Viola × wittrockiana)

fiołek polny

(Viola arvensis)

fiołek psi

(Viola canina)

fiołek Rivina

(Viola riviniana)

fiołek trójbarwny

(Viola tricolor)

fiołek wonny

(Viola odorata)

fiołek wonny odm. biała

(Viola odorata f. alba)

fiołek wyniosły

(Viola elatior)

fiołek skalny

(Viola rupestris)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to fiołek alpejski (Viola alpina), fiołek dwukwiatowy (Viola biflora), fiołek pagórkowy (Viola collina),

fiołek rogaty (Viola cornuta), fiołek dacki (Viola dacica), fiołek torfowy (Viola epipsila), fiołek kosmaty (Viola hirta),

fiołek żółty (Viola lutea), fiołek przedziwny (Viola mirabilis), fiołek nibypsi (Viola montana), fiołek błotny (Viola palustris),

fiołek drobny (Viola pumila), fiołek trwały (Viola saxatilis), fiołek mokradłowy (Viola stagnina),

fiołek bagienny (Viola uliginosa).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae). Obejmuje około 400 gatunków, rosnących głównie w Europie,

w Azji, Ameryce Północnej i Południowej, poza tym także w Australii. Większość gatunków rośnie w strefie klimatu

umiarkowanego oraz na obszarach górskich. Zasiedlają bardzo zróżnicowane siedliska - lasy, łąki i mokradła, ale najczęściej

murawy wysokogórskie i miejsca skaliste w górach. Liczne odmiany uprawne fiołków, popularne jako jednoroczne rośliny

ozdobne powstały w wyniku zmieszania fiołka trójbarwnego i fiołka ałtajskiego.

 

CHARAKTERYSTYKA: Byliny, rzadziej rośliny roczne, wyjątkowo półkrzewy. Liście skrętoległe, pojedyncze, całobrzegie lub ząbkowane,

z rozmaitymi przylistkami. Kwiaty pojedyncze, grzbieciste, wolnopłatkowe. Poza normalnymi kwiatami nierzadko

powstają kwiaty klejstogamiczne - drobne, ze zredukowanym okwiatem, w których dochodzi do samozapylenia.

Górna para płatków zwykle jest wzniesiona ku górze. Para bocznych płatków jest zwykle mniejsza. Dolny płatek jest największy,

posiada ostrogę i silniejsze żyłkowanie.

 


Kris1304©2010-2016