Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Goryczka (Gentiana)

Systematyka - okrytonasienne / goryczkowce / goryczkowate

goryczka kropkowana

(Gentiana punctata)

goryczka krzyżowa

(Gentiana cruciata)

goryczka trojeściowa

(Gentiana asclepiadea)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to goryczka krótkołodygowa (Gentiana clusii), goryczka przezroczysta (Gentiana frigida),

goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe), goryczka wiosenna (Gentiana verna), goryczka śniegowa (Gentiana nivalis),

goryczka żółta (Gentiana lutea).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin zielnych z rodziny goryczkowatych. Rodzaj ten obejmuje ok. 400 gatunków występujących

na całym świecie, częściej w górach.

 

CHARAKTERYSTYKA: Przeważnie byliny kłączowe, rzadziej rośliny roczne lub dwuletnie. Liście naprzeciwległe, całobrzegie, siedzące.

Kwiaty duże, promieniste, 3-, 4- lub pięciokrotne o koronie zrosłopłatkowej, rurkowatej, dzwonkowatej lub lejkowatej,

różnie zabarwionej.

 


Kris1304©2010-2015