Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Gorysz (Peucedanum)

Systematyka - okrytonasienne / selerowce / selerowate

gorysz alzacki

(Peucedanum alsaticum)

gorysz błotny

(Peucedanum palustre)

gorysz pagórkowy

(Peucedanum oreoselinum)

gorysz siny

(Peucedanum cervaria)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to gorysz miarz (Peucedanum ostruthium).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin rodzaj roślin z rodziny selerowatych. Występuje w Europie i Azji w róznych środowiskach.

 

CHARAKTERYSTYKA: Kwiaty zebrane w baldachy.

 


Kris1304©2010-2015