Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Kokorycz (Corydalis)

Systematyka - okrytonasienne / jaskrowce / makowate

kokorycz pełna

(Corydalis solida)

kokorycz pusta

(Corydalis cava)

kokorycz wątła

(Corydalis intermedia)

kokorycz żółta

(Corydalis intermedia)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to kokorycz drobna (Corydalis pumila), kokorycz żółtawa (Corydalis capnoides).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin z rodziny makowatych i podrodziny dymnicowych. Liczy ok. 465 gatunków, rosnących przede wszystkim

w strefie klimatu umiarkowanego na półkuli północnej, największe zróżnicowanie osiągając w Azji środkowej i wschodniej.

 

CHARAKTERYSTYKA: Byliny, rzadziej dwuletnie i rośliny roczne o pędach miękkich i soczystych, zwykle nagich, wyrastających

z podziemnych bulw lub korzeni palowych. Liście wielokrotnie podzielone, o odcinkach zwykle pierzasto złożonych. Kwiaty

z liściowymi, rzadziej błoniastymi przysadkami, zebrane w szczytowe grona. Kielich dwudziałkowy, z działkami zwykle

ząbkowanymi i rychło opadającymi. Korona grzbiecista z dwóch okółków po 2 płatki. Zewnętrzny górny płatek ma koniec blaszk

i w górę odgięty (tworzy wargę górną), u nasady posiada ostrogę. Dolny płatek ma zwykle koniec blaszki wywinięty

w dół (tworzy wargę dolną).

 


Kris1304©2010-2015