Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Komonica (Lotus)

Systematyka - okrytonasienne / bobowce / bobowate

komonica błotna

(Lotus uliginosus)

komonica zwyczajna

(Lotus corniculatus)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to komonica wąskolistna (Lotus tenuis).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin zielnych oraz półkrzewów należący do rodziny bobowatych. Obejmuje ponad 140 gatunków

występujących na całej kuli ziemskiej, z wyjątkiem Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Rosną one na bagnach,

łąkach i murawach, w miejscach piaszczystych i na klifach.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny zielne (jednoroczne i byliny) i rzadko krzewinki, osiągające do 1 m wysokości. Liście pierzaste,

u większości gatunków pięciolistkowe, przy czym górne trzy listki skupione są na szczycie, a dolna para listków jest

nisko osadzona - przypomina przylistki. Kwiaty motylkowe, wyrastają w przypominających główki baldachach

liczących do 12 kwiatów. Owocem - strąki cylindryczne lub spłaszczone.

 


Kris1304©2010-2015