Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Komosa (Chenopodium)

Systematyka - okrytonasienne / goździkowce / szarłatowate

komosa biała

(Chenopodium album)

komosa olbrzymia

(Chenopodium giganteum)

komosa strzaLkowata

(Chenopodium bonus-henricus)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to komosa australijska (Chenopodium pumilo), komosa czerwonawa (Chenopodium rubrum),

komosa drobnolistna (Chenopodium striatiforme), komosa jesienna (Chenopodium ficifolium), komosa kalinolistna (Chenopodium opulifolium),

komosa mierzliwa (Chenopodium vulvaria), komosa murowa (Chenopodium murale), komosa ostroklapowa (Chenopodium acerifolium),

komosa oścista (Chenopodium aristatum), komosa sina (Chenopodium glaucum), komosa solniskowa (Chenopodium botryodes),

komosa szypułowa (Chenopodium pedunculare),komosa śmierdząca (Chenopodium schraderanum), komosa trójkątna (Chenopodium urbicum),

komosa wielkolistna (Chenopodium hybridum),komosa wielonasienna (Chenopodium polyspermum), komosa wonna (Chenopodium botrys),

komosa wzniesiona (Chenopodium strictum), komosa zielona (Chenopodium suecicum).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin, należący do rodziny szarłatowatych. Obejmuje ponad 100 gatunków spotykanych na całym niemal

świecie, z czego w Polsce występuje ok. 30 gatunków, zarówno rodzimych, jak i zawleczonych lub uprawianych.

Niektóre gatunki są jadalne.

 

CHARAKTERYSTYKA: Liście pojedyncze, często czerwonawo nabiegłe. Kwiaty niepozorne, często zebrane w wiechę lub kłos.

 


Kris1304©2010-2017