Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Koniczyna (Trifolium)

Systematyka - okrytonasienne / bobowce / bobowate

koniczyna biała

(Trifolium repens)

koniczyna długokłosowa

(Trifolium rubens)

koniczyna dwukłosowa

(Trifolium alpestre)

koniczyna łąkowa

(Trifolium pratense)

koniczyna pagórkowa

(Trifolium montanum)

koniczyna pannońska

(Trifolium pannonicum)

koniczyna pogięta

(Trifolium medium)

koniczyna polna

(Trifolium arvense)

koniczyna różnoogonkowa

(Trifolium campestre)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum), koniczyna brunatna (Trifolium badium),

koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium), koniczyna kasztanowata (Trifolium spadiceum), koniczyna kreskowana (Trifolium striatum),

koniczyna łubinowata (Trifolium lupinaster), koniczyna rozdęta (Trifolium fragiferum), koniczyna złocistożółta (Trifolium aureum),

koniczyna żółtobiała (rifolium ochroleucon).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin z rodziny bobowatych. Obejmuje ok. 250 gatunków. Rośliny te występują naturalnie na wszystkich

kontynentach z wyjątkiem Australii. W Polsce rośnie dziko ponad 20 gatunków, kilka jest uprawianych. Koniczyny rosną

na różnych siedliskach, najczęściej w miejscach skalistych, na klifach i wydmach piaszczystych, w murawach i na stepach.

Szereg gatunków pełni ważną rolę w gospodarce rolnej, jako rośliny pastewne rosnące na łąkach i pastwiskach

oraz wysiewane w polowych mieszankach pastewnych.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny jednoroczne i byliny osiągające do 70 cm wysokości. Nagie lub owłosione. Łodygi prosto wzniesione,

podnoszące się lub płożące. Liście trójlistkowe (rzadko z 5-9 listkami) podzielonymi pierzaście lub dłoniasto.

Kwiaty motylkowe, drobne i zebrane w gęste główki, rzadziej w wydłużonych gronach lub wyrastają pojedynczo.

Poszczególne kwiaty siedzące lub drobnoogonkowe.

 


Kris1304©2010-2015