Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Kosmatka (Luzula)

Systematyka - okrytonasienne / jednoliścienne / wiechlinowce / sitowate

kosmatka gajowa

(Luzula luzuloides)

kosmatka olbrzymia

(Luzula sylvatica)

kosmatka owłosiona

(Luzula pilosa)

kosmatka żółtawa

(Luzula luzulina)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to kosmatka blada (Luzula pallescens), kosmatka brunatna (Luzula alpino-pilosa),

kosmatka kłosowa (Luzula spicata), kosmatka licznokwiatowa (Luzula multiflora), kosmatka polna (Luzula campestris),

kosmatka sudecka (Luzula sudetica).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należących do rodziny sitowatych. Należy do niego w zależności od ujęcia systematycznego

ok. 75 do 108 gatunków. Gatunkiem typowym jest Kosmatka polna (Luzula campestris). Do flory Polski

należy 10 gatunków. Kosmatki występują w strefie klimatu chłodnego na obu półkulach, w strefie

międzyzwrotnikowej głównie na terenach górskich.

 

CHARAKTERYSTYKA: Pokrój traw ale kwiaty zebrane w wierzchotkach.

 


Kris1304©2010-2015