Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Kuklik (Geum)

Systematyka - okrytonasienne / różowce / różowate

kuklik pospolity

(Geum urbanum)

kuklik szkarłatny

(Geum coccineum)

kuklik zwisły

(Geum rivale)

kuklik górski

(Geum montanum)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to kuklik rozesłany (Geum reptans), kuklik sztywny (Geum aleppicum).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin kwiatowych z rodziny różowatych. Obejmuje co najmniej 35 gatunków roślin zielnych

występujących w umiarkowanych i chłodnych strefach na obydwu półkulach. Rośliny te zasiedlają różne siedliska

- słabe łąki górskie, miejsca skaliste, zarośla i lasy. W Polsce w stanie dzikim występuje 5 gatunków.

 

CHARAKTERYSTYKA: Zazwyczaj niskie byliny, z liśćmi skupionymi u nasady pędów, czasem z rozłogami. Pędy do 90 cm wysokości.

Kwiaty pięciokrotne, na szczytach pędu, u niektórych gatunków zwieszone.

 


Kris1304©2010-2015