Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Kupkówka (Dactylis)

Systematyka - okrytonasienne / jednoliścienne / wiechlinowce / wiechlinowate

kupkówka Aschersona

(Dactylis aschersoniana)

kupkówka pospolita

(Dactylis glomerata)

WYSTĘPOWANIE: W zależności od ujęcia systematycznego wyróżnia się tu poza gatunkiem typowym kilka

drobnych gatunków. Występuje w Europie i Azji.

 

CHARAKTERYSTYKA: Wiecha podczas kwitnienia rozpierzchła. Kłoski kilkukwiatowe.

 


Kris1304©2010-2015