Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Mlecz (Sonchus)

Systematyka - okrytonasienne / astrowce / astrowate

mlecz kolczasty

(Sonchus asper)

mlecz polny

(Sonchus arvensis)

mlecz zwyczajny

(Sonchus oleraceus)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to mlecz błotny (Sonchus palustris).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należących do rodziny astrowatych. Rodzaj liczy około 60 gatunków występujących na terenie Europy,

Azji i Afryki. Niektóre gatunki stały się chwastami ruderalnymi i znacznie powiększyły zasięg występowania.

Gatunkiem typowym jest mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus).

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny jednoroczne, dwuletnie lub byliny zawierające sok mleczny. Kwiaty żółte, języczkowate, zebrane w koszyczki.

 


Kris1304©2010-2015