Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Niecierpek (Impatiens)

Systematyka - okrytonasienne / wrzosowce / niecierpkowate

niecierpek drobnokwiatowy

(Impatiens parviflora)

niecierpek gruczołowaty

(Impatiens glandulifera)

niecierpek pospolity

(Impatiens noli-tangere)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to niecierpek balsamina (Impatiens balsamina), niecierpek pomarańczowy (Impatiens capensis),

niecierpek Waleriana (Impatiens walleriana).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin zielnych z rodziny niecierpkowatych. Według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego

ok. 850 gatunków występujących przede wszystkim na obszarach tropikalnych i subtropikalnych Azji i Afryki.

W Polsce w stanie naturalnym występuje kilka gatunków, inne są uprawiane jako rośliny ozdobne.

 

CHARAKTERYSTYKA: Niecierpki są roślinami autochorycznymi - rozsiewają się samoistnie wyrzucając nasiona z dojrzałych

owoców na odległość do kilku metrów. Reakcję tę ułatwiają bodźce mechaniczne takie jak podmuch

wiatru lub bezpośredni dotyk.

 


Kris1304©2010-2015