Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Oczeret (Schoenoplectus)

Systematyka - okrytonasienne / jednoliścienne / wiechlinowce / ciborowate

oczeret jeziorny

(Schoenoplectus lacustris)

oczeret Tabernemontana

(Stipa joannis)

oczeret_trójgroniasty

(Schoenoplectus triqueter)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to oczeret Kalmusa (Schoenoplectus x kalmusii), oczeret sztyletowaty (Schoenoplectus mucronatus).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin kłączowych z rodziny ciborowatych (Cyperaceae). Należy do nich 77 gatunków roślin wodnych

i roślin bagiennych. Gatunkiem typowym jest oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris). W Polsce występują 4 gatunki

(najpospolitszy jest oczeret jeziorny).

 

CHARAKTERYSTYKA: Oczeret tworzy rodzaj szuwaru - zespołu roślinności nazywanego szuwarem oczeretowym.

 


Kris1304©2010-2015