Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Ostnica (Stipa)

Systematyka - okrytonasienne / jednoliścienne / wiechlinowce / wiechlinowate

ostnica cienkolistna

(Stipa tirsa)

ostnica Jana

(Stipa joannis)

ostnica piaskowa

(Stipa borysthenica)

ostnica powabna

(Stipa pulcherrima)

ostnica włosowata

(Stipa capillata)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to ostnica olbrzymia (Stipa gigantea).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych (Poaceae). W zależności od ujęcia systematycznego liczy

od ok. 100 do blisko 400 gatunków, z których w Polsce dziko rosną cztery. Wszystkie gatunki występują na suchych

siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny rosnące w zbitych, zwartych kępach, bez rozłogów. Liście szczeciniaste, z otwartymi pochwami liściowymi.

Kwiatostan typu wiechy z kłoskami jednokwiatowymi

 


Kris1304©2010-2015