Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Perłówka (Melica)

Systematyka - okrytonasienne / jednoliścienne / wiechlinowce / wiechlinowate

perłówka jednokwiatowa

(Melica uniflora)

perłówka zwisła

(Melica nutans)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to perłówka kolorowa (Melica picta), perłówka orzęsiona (Melica ciliata),

perłówka siedmiogrodzka (Melica transsilvanica), perłówka wyniosła (Melica altissima).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych. Liczy ok. 90 gatunków występujących w strefie klimatu

umiarkowanego i podzwrotnikowego na całym świecie z wyjątkiem Australii. Do polskiej flory należy 6 gatunków.

 

CHARAKTERYSTYKA: Pokrój traw. Kwiaty zebrane w małe kłoski.

 


Kris1304©2010-2015