Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Perz (Elymus)

Systematyka - okrytonasienne / jednoliścienne / wiechlinowce / wiechlinowate

perz grzebieniasty

(Agropyron cristatum)

perz właściwy

(Agropyron repens)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to perz psi (Elymus caninus), perz siny (Elymus hispidus), perz sitowy (Elymus farctus).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych. Obejmuje ok. 170 gatunków występujących głównie

w strefie klimatu umiarkowanego na obu półkulach, głównie w Azji. W Polsce dziko rosną 4 gatunki.

 

CHARAKTERYSTYKA: Pokrój traw. Kwiaty zebrane w przylegające do osi kłoski, te z kolei zebrane w prosty kłos.

 


Kris1304©2010-2015