Wielki atlas roślin Polski     

wersja 01/2015


strona główna >> kolory >> żółty powrót

Pływacz zwyczajny

(Utricularia vulgaris)

Gatunek rodzimy.

 

(Utricularia vulgaris)


RODZINA: Pływaczowate


Pokrój - roślina swobodnie unosząca się w toni wodnej, nie posiada systemu korzeniowego. Blisko powierzchni wody

znajduje się tylko podczas kwitnienia. Unoszenie się w wodzie umożliwiają jej pęcherzyki powietrza, będące równocześnie

aparatami chwytającymi drobne zwierzęta wodne. Pęd długości ok. 1 m, w większości pod wodą, ponad lustro wystaje tylko

niewielki fragment zakończony skąpokwiatowym kwiatostanem. Pędy osiągają długość 30-100(200) cm, poszczególne

międzywęźla zaś 3-10 mm. Roślina mięsożerna.


Liście nitkowate, z umieszczonymi na nich pęcherzykowatymi aparatami chwytającymi w liczbie 20-200, o długości 1-4,5 mm

każdy. Łatki liści mają szczeciniasto orzęsione brzegi.


Kwiaty żółte, obupłciowe, grzbieciste, wykształcające 2 pręciki. Mają stożkowatą i na spodniej stronie ogruczoloną ostrogę.

Górna warga korony ma wygięty brzeg. Szypułki kwiatowe są 2-3 razy dłuższe od Przysadek i po przekwitnięciu łukowato

zwieszają się w dół.


SIEDLISKO: Hydrofit występujący przeważnie w stosunkowo ciepłych, stojących wodach rozlewisk, stawów, rowów,

starorzeczy, dołów potorfowych.


OKRES KWITNIENIA: Kwiecień - sierpień.


WYSOKOŚĆ: 20 - 30 cm nad wodą.

 


Kris1304©2012-2015