Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Poziewnik (Galeopsis)

Systematyka - okrytonasienne / jasnotowce / jasnotowate

poziewnik dwudzielny

(Galeopsis bifida)

poziewnik miękkowłosy

(Galeopsis pubescens)

poziewnik pstry

(Galeopsis speciosa)

poziewnik szorstki

(Galeopsis tetrahit)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to poziewnik wąskolistny (Galeopsis angustifolia), poziewnik polny (Galeopsis ladanum),

poziewnik piaskowy (Galeopsis segetum).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należący do rodziny jasnotowatych.

 

CHARAKTERYSTYKA: Liście naprzeciwległe, zwykle owłosione, piłkowane. Kwiaty wargowe, koloru białego, różowego, do fioletu.

 


Kris1304©2010-2015