Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Przytulia (Galium)

Systematyka - okrytonasienne / goryczkowce / marzanowate

przytulia błotna

(Galium palustre)

przytulia czepna

(Galium aparine)

przytulia krakowska

(Galium cracoviense)

przytulia nierównolistna

(Galium anisophyllon)

przytulia pospolita

(Galium mollugo)

przytulia północna

(Galium boreale)

przytulia sina

(Galium glaucum)

przytulia szerokolistna

(Galium rubioides)

przytulia właściwa

(Galium verum)

przytulia wonna

(Galium odoratum)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to przytulia bagienna (Galium uliginosum), przytulia biała (Galium album),

przytulia błotna (Galium palustre), przytulia cukrowa (Galium saccharatum), przytulia fałszywa (Galium spurium),

przytulia hercyńska (Galium saxatile), przytulia lepczyca (Galium rivale), przytulia leśna (Galium sylvaticum),

przytulia okrągłolistna (Galium rotundifolium), przytulia Schultesa (Galium schultesii), przytulia stepowa (Galium valdepilosum),

przytulia sudecka (Galium sudeticum), przytulia szorstkoowockowa (Galium pumilum), przytulia trójdzielna (Galium trifidum),

przytulia trójrożna (Galium tricornutum), przytulia wielkoowockowa (Galium verrucosum), przytulia Wirtgena (Galium wirtgenii),

przytulia wydłużona (Galium elongatum).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin z rodziny marzanowatych. Należy do niego ok. 400 gatunków występujących na całym świecie.

Gatunkiem typowym jest Przytulia właściwa (Galium verum).

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny jednoroczne lub byliny o wiotkich, zazwyczaj pokładających się pędach i wąskich liściach

wyrastających w okółkach. Kwiaty drobne, gwiazdkowate, koloru białego, żółtego lub różowego. Wiele gatunków posiada

cienkie kłącza, poprzez które rozmnaża się wegetatywnie. Niektóre rozprzestrzeniły się poza obszarami swojego

rodzimego występowania stając się uciążliwymi chwastami.

 


Kris1304©2010-2015