Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Psianka (Solanum)

Systematyka - okrytonasienne / psiankowce / psiankowate

psianka czarna

(Solanum nigrum)

psianka słodkogórz

(Solanum dulcamara)

psianka ziemniak

(Solanum tuberosum)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to psianka dzióbkowata (Solanum cornutum), psianka kosmata (Solanum luteum),

psianka skrzydlata (Solanum alatum), psianka stuliszolistna (Solanum sisymbrifolium).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj liczący ok. 1500 - 2000 gatunków roślin z rodziny psiankowatych, głównie z Ameryki Środkowej

i Ameryki Południowej. Bulwy psianki ziemniaka stanowią podstawę wyżywienia wielu krajów.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny o różnym wyglądzie. Zawierają solaninę.

 


Kris1304©2010-2016