Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Rdestnica (Potamogeton)

Systematyka - okrytonasienne / żabieńcowce / rdestnicowate

rdestnica grzebieniasta

(Potamogeton pectinatus)

rdestnica kędzierzawa

(Potamogeton crispus)

rdestnica pływająca

(Potamogeton natans)

rdestnica przeszyta

(Potamogeton perfoliatus)

Inne gatunki występijące jeszcze w Polsce to rdestnica alpejska (Potamogeton alpinus), rdestnica Berchtolda (Potamogeton berchtoldii),

rdestnica błyszcząca (Potamogeton rutilus), rdestnica drobna (Potamogeton pusillus), rdestnica fałdowana (Potamogetum x undulatus),

rdestnica jeżogłówkolistna (Potamogeton x sparganiifolius), rdestnica lśniąca (Potamogeton x nitens), rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus),

rdestnica nerycyjska (Potamogeton x nericius), rdestnica oliwkowa (Potamogeton x olivaceus), rdestnica ostrolistna (Potamogeton acutifolius),

rdestnica podługowata (Potamogeton polygonifolius), rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens), rdestnica stępiona (Potamogeton obtusifolius),

rdestnica szczeciolistna (Potamogeton friesii), rdestnica ściśniona (Potamogeton compressus), rdestnica trawiasta (Potamogeton gramineus),

rdestnica wydłużona (Potamogeton praelongus), rdestnica włosowata (Potamogeton trichoides),

rdestnica wąskolistna (Potamogeton x angustifolius), rdestnica wierzbolistna (Potamogetum x salcifolius),

rdestnica zabarwiona (Potamogeton coloratus), rdestnica zmiennolistna (Potamogeton x fluitans).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin wodnych należących do rodziny rdestnicowatych (Potamogetonaceae), liczący 90 gatunków

i 49 mieszańców, występujących na całym świecie. W Polsce występuje 26 gatunków.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny zielne, wieloletnie lub jednoroczne, zasiedlające słodkie lub brachiczne wody, całkowicie zanurzone

lub z liśćmi pływającymi po powierzchni wody. Pędy cylindryczne lub spłaszczone, rzadko płaskie. Ulistnienie naprzemianległe,

rzadko naprzeciwległe. Przylistki błoniaste, wolne lub częściowo zrośnięte z pochwą liściową. Liście jednorodne lub dimorficzne.

Liście zanurzone siedzące lub ogonkowe, równowąskie lub lancetowate, całobrzegie, ząbkowane lub piłkowane. Liście pływające

ogonkowe, skórzaste, lancetowate do jajowatych lub szeroko eliptyczno-podługowatych. Kwiaty zebrane w kłos,

wyrastający na pędzie kwiatostanowym wierzchołkowo lub pachwinowo, wynurzony, pływający lub zanurzony

w czasie kwitnienia. Okwiat czterokrotny, wolny, przysadkopodobny i drobno poszarpany.

Pręciki 4, zrośnięte z okwiatem u nasady.

 


Kris1304©2010-2015