Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Rzepień (Xanthium)

Systematyka - okrytonasienne / astrowce / astrowate

rzepień kolczasty

(Xanthium spinosum)

rzepień pospolity

(Xanthium strumarium)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to rzepień włoski (Xanthium albinum).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin nasiennych należących do rodziny astrowatych, obecnie występują niemal na całym świecie.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny jednoroczne z charakterystycznymi kolczastymi owocami.

 


Kris1304©2010-2017