Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Rzęsa (Lemna)

Systematyka - okrytonasienne / jednoliścienne / żabieńcowce / obrazkowate

rzęsa drobna

(Lemna minor)

rzęsa garbata

(Lemna gibba)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to rzęsa trójrowkowaa (Lemna trisulca).

WYSTĘPOWANIE: Rzęsa jest rodzajem kosmopolitycznym, którego przedstawiciele występują naturalnie lub zostali naturalizowani

niemal na całym świecie.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny o ciele uproszczonym do poziomu organizacji roślin plechowatych. Ich organizmy stanowią luźnokomórkowe

człony pędowe, będące hybrydami rozwojowymi pochodzącymi zarówno z zawiązków liści, jak i łodygi. Z uwagi na skuteczność

rozmnażania wegetatywnego rośliny z tego rodzaju rzadko kwitną.

 


Kris1304©2010-2017