Wielki atlas roślin Polski     


strona główna >> kolory >> zielony powrót

Rzęsa garbata

(Lemna gibba)

Gatunek rodzimy.

 

rzesa


RODZINA: Rzęsowate

 

WYSTĘPOWANIE: Występuje w strefie klimatu umiarkowanego na całym niemal świecie z wyjątkiem Australii i Ameryki Południowej.

W Polsce jest rośliną rozpowszechnioną, występującą na powierzchni zbiorników wodnych i rowów.


Opis - Małe okrągłe człony pędowe (średnica do 5 mm) z grubą warstwą miękiszu powietrznego (występują także formy płaskie)

i pojedynczym korzeniem. Pędy są spłaszczone z wierzchu i wypukłe od spodu. Wewnątrz zawierają przestwory powietrzne tworzące

dwie warstwy, z których niższa osiąga ponad 0,3 mm grubości oraz 3-5 wiązek przewodzących. Pływają po powierzchni wody.

Rośliny rozmnażają się głównie wegetatywnie przez podział pędów. Kwiaty bardzo zredukowane, bez okwiatu, jednopłciowe.

Kwiaty żeńskie składają się tylko z 1 słupka, kwiaty męskie z 2 pręcików. Powstają w zagłębieniu górnej powierzchni członu.

Tworzą się jednak bardzo rzadko i przeważnie są płonne.


SIEDLISKO: Występuje w wodach stojących, przeważnie w niedużych zbiornikach wodnych (starorzecza, stawy) oraz w rowach i kanałach.


OKRES KWITNIENIA: Kwiecień.

 


Kris1304©2010-2017