Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Skrzyp (Equisetum)

Systematyka - skrzypy / skrzypowce / skrzypowate

skrzyp bagienny

(Equisetum fluviatile)

skrzyp gałęzisty

(Equisetum ramosissimum)

skrzyp leśny

(Equisetum sylvaticum)

skrzyp łąkowy

(Equisetum pratense)

skrzyp olbrzymi

(Equisetum telmateia)

skrzyp polny

(Equisetum arvense)

skrzyp sitowaty

(Equisetum scirpoides)

skrzyp zimowy

(Equisetum hyemale)

skrzyp błotny

(Equisetum palustre)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to skrzyp pośredni (Equisetum x litorale), skrzyp pstry (Equisetum variegatum).

WYSTĘPOWANIE: Jedyny współcześnie występujący rodzaj należący do gromady skrzypów. Obejmuje 15 gatunków, z których

w Polsce występuje 10. Rodzaj znany jest ze wszystkich kontynentów z wyjątkiem Australii oraz Antarktyki.

 

CHARAKTERYSTYKA: Pęd zbudowany jest z rozrastających się pod ziemią, rozgałęzionych kłączy i odchodzących od niego, pionowo

wzniesionych pędów nadziemnych. Pędy tworzone są z na przemian ułożonych członów długich - międzywęźli i krótkich - węzłów.

Z węzłów na pędach nadziemnych wyrastają okółkowo ułożone liczne pędy boczne i liście. Liście ułożone okółkowo i zrośnięte

bocznie w pochewkę otaczającą łodygę. Na spodzie odmiennie wykształconych, tarczowatych liści zarodnionośnych

tworzą się zarodnie.

 


Kris1304©2010-2016