Wielki atlas roślin Polski     

wersja 01/2013


strona główna >> paprocie,skrzypy,widłakipowrót

Skrzyp olbrzymi

(Equisetum telmateia)

Gatunek rodzimy.

 

(Equisetum telmateia)

 

(Equisetum telmateia)

 

(Equisetum telmateia)

 

RODZINA: Skrzypowate

 

Pokrój - Gametofit wykształca się w postaci drobnego, blaszkowatego, podzielonego na łatki tworu. Sporofit rozwija się na nim

po zapłodnieniu, najpierw w postaci kłącza, z którego wyrastają dwupostaciowe pędy nadziemne:

wczesną wiosną zarodniowe, latem płonne.

 

Łodyga pędy zarodniowe osiągają do 25 cm (rzadko 50 cm) wysokości, podczas gdy pędy płonne do 120 cm wysokości. Pędy zarodniowe

są żółtawo-brązowawe, białawe lub bladozielone, o średnicy do 15 mm. Na pędzie podzielone gęsto na ok. 12 węzłów, z których

wyrastają pochwy liściowe. Na szczycie pędów znajdują się wrzecionowate kłosy zarodniowe. Pędy płonne są białawo-żółtawe, słabo

pożłobione, z 20-40 niewyraźnymi żeberkami, o średnicy 10-12 mm (rzadko do 20 mm). W węzłach z każdego rowka wyrastają pojedyncze,

zielone i zwykle nierozgałęzione pędy boczne. Powierzchnię mają szorstką, z 4-5 żeberkami. Najniższe człony bocznych odgałęzień

są wyraźnie krótsze niż pochwy liściowe łodygi.


Liście - na pędach płonnych liście w liczbie 20-40 zrośnięte w pochwy liściowe osiągają do 4 cm długości. Pochwy te w dolnej części

łodygi przylegają do niej, w górnej - są lejkowato rozszerzone. Pochwy są pokryte płaskimi żeberkami oddzielonymi wąskimi rowkami

o wyraźnych, ostrych krawędziach. Ząbki są lancetowato-szydlaste, dwukrotnie krótsze od zrośniętej części pochew. Na końcach

są zwężone w szczecinkę, czasem łączą się po 2-3. Na pędach płonnych pochwy liściowe tworzone także ze zrośniętych

20-40 listków osiągają do 2,5 cm długości i zakończone są szydlastymi ząbkami z ciemnobrązowym grzbietem, podobnej długośc

i jak zrośnięta część pochew. Szczyty ząbków łatwo odłamują się. Pochwy liściowe pędów bocznych osiągają 6 mm długoś

ci i zakończone są także łatwo odłamującymi się, szydlastymi ząbkami.


SIEDLISKO: Rośnie w lasach łęgowych, zwłaszcza na źródliskach, także w wilgotnych zaroślach i nad brzegami rzek,

w Karpatach i Sudetach oraz w pasie pojezierzy pomorskich.

 

WYSOKOŚĆ: 20 - 120 cm

 

Roślina chroniona.Kris1304©2010-2013