Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Starzec (Senecio)

Systematyka - okrytonasienne / astrowce / astrowate

starzec Fuchsa (jajowaty)

(Senecio ovatus)

starzec jakubek

(Senecio jacobaea)

starzec wiosenny

(Senecio vernalis)

starzec wodny

(Senecio aquaticus)

starzec zwyczajny

(Senecio vulgaris)

starzec wielkolistny

(Senecio macrophyllus)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to starzec bagienny (Senecio paludosus), starzec błotny (Senecio congestus),

starzec długolistny (Senecio papposus), starzec hercyński (Senecio hercynicus), starzec gajowy (Senecio nemorensis),

starzec gorczycznikowy (Senecio barbaraeifolius), starzec główkowaty (Senecio capitatus), starzec górski (Senecio subalpinum),

starzec karpacki (Senecio carpaticus), starzec kraiński (Senecio carniolicus), starzec kędzierzawy (Senecio crispatus),

starzec lepki (Senecio viscosus), starzec leśny (Senecio sylvaticus), starzec nadrzeczny (Senecio fluviatillis),

starzec niemiecki (Senecio germanicus), starzec nierównozębny (Senecio inaequidens), starzec polny (Senecio integrifolius),

starzec pomarańczowy (Senecio aurantiacus), starzec srebrzysty (Senecio erucifolius), starzec ukraiński (Senecio ukrainicus),

starzec popielny (Senecio cineraria).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin z rodziny astrowatych. Jeden z najliczniejszych gatunkowo - liczy około 1000 gatunków

występujących na całej Ziemi.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny roczne, dwuletnie lub byliny, w strefach tropikalnych także krzewy i małe drzewa. Ulistnienie skrętoległe.

Kwiaty zebrane w koszyczki. Kwiaty języczkowe żeńskie, rurkowate obupłciowe. Owoc: niełupka cylindrowa, owłosiona,

z puchem kielichowym. Liczne gatunki wytwarzają sok mleczny zawierający liczne trujące alkaloidy.

 


Kris1304©2010-2016