Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Strzałka (Sagittaria)

Systematyka - okrytonasienne / jednoliścienne / żabieńcowce / żabieńcowate

strzałka szerokolistna

(Sagittaria latifolia)

strzałka wodna

(Sagittaria sagittifolia)

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin z rodziny żabieńcowatych (Alistamatceae) liczący 38 gatunków. Gatunkiem typowym i zarazem

jedynym przedstawicielem we florze Polski jest strzałka wodna. W ystępują niemal na całym świecie, głównie w Europie i Azji.

 

CHARAKTERYSTYKA: Pędy w większości pod wodą. Posiadają różniące się kształtem liście podwodne i nawodne.

Kwiaty zebrane w wiechę.

 


Kris1304©2010-2015