Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Szałwia (Salvia)

Systematyka - okrytonasienne / jasnotowce / jasnotowate

szałwia łąkowa

(Salvia pratensis)

szałwia lepka

(Salvia glutinosa)

szałwia okręgowa

(Salvia verticillata)

szałwia omszona

(Salvia nemorosa)

szałwia werbenowata

(Salvia verbenaca)

szałwia zielona

(Salvia viridis)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to szałwia zaroślowa (Salvia dumetorum).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych. Według niektórych ujęć taksonomicznych należy do niego ponad 900

gatunków i jest to najliczniejszy w gatunki rodzaj rodziny jasnotowatych. Gatunki z tego rodzaju występują w stanie dzikim

na całej kuli ziemskiej, z wyjątkiem obszarów o klimacie polarnym i tropikalnym.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny zielne, krzewinki, półkrzewy oraz krzewy. Liście pojedyncze, ogonkowe, zwykle owłosione i niekiedy

ogruczolone. Ulistnienie naprzeciwległe. Kwiaty grzbieciste, zebrane w okółki, otoczone podsadkami, zwykle duże,

o kielichu dwuwargowym i koronie wyraźnie dwuwarstwowej, dwa pręciki.

 


Kris1304©2010-2015