Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Szczaw (Rumex)

Systematyka - okrytonasienne / goździkowce / rdestowate

szczaw alpejski

(Rumex alpinus)

szczaw gajowy

(Rumex sanguineus)

szczaw lancetowaty

(Rumex hydrolapathum)

szczaw nadmorski

(Rumex maritimus)

szczaw polny

(Rumex acetosella)

szczaw tarczolistny

(Rumex scutatus)

szczaw wodny

(Rumex aquaticus)

szczaw zwyczajny

(Rumex acetosa)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to szczaw błotny (Rumex palustris), szczaw górski (Rumex alpestris),

szczaw kędzierzawy (Rumex crispus), szczaw różnolistny (Rumex x heterophyllus), szczaw skupiony (Rumex conglomeratus),

szczaw tępolistny (Rumex obtusifolius), szczaw ukraiński (Rumex ucranicus), szczaw żółty (Rumex patientia).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin z rodziny rdestowatych. Obejmuje około 200 gatunków szeroko rozprzestrzenionych na całym świecie,

zwłaszcza w strefach klimatu umiarkowanego.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny z tego rodzaju bywają kłopotliwe do identyfikacji, gatunki są bardzo zmienne, do cech diagnostycznych

niezbędnych do prawidłowego oznaczenia gatunków należą detale budowy kwiatów. Występują na terenach ruderalnych,

na brzegach wód, na terenach zalewowych zarówno nad rzekami, jak i wzdłuż wybrzeży morskich, na łąkach.

Niektóre gatunki są jadalne i wykorzystywane jako warzywo, zwłaszcza szczaw zwyczajny, ogrodowy i tarczolistny.

 


Kris1304©2010-2015