Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Szczodrzeniec (Chamaecytisus)

Systematyka - okrytonasienne / bobowce / bobowate

szczodrzeniec główkowaty

(Chamaecytisus supinus)

szczodrzeniec rozesłany

(Chamaecytisus ratisbonensis)

szczodrzeniec ruski

(Chamaecytisus ruthenicus)

szczodrzeniec zmienny

(Chamaecytisus albus)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to szczodrzeniec szorstki (Chamaecytisus hirsutus), szczodrzeniec wydłużony (Chamecytisus glaber).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należący do rodziny bobowatych. Występuje głównie w Europie i Azji.

 

CHARAKTERYSTYKA: Niewysokie krzewy o pędach wzniesionych, liście trójlistkowe lub pojedyncze, owalne.

Kwiaty motylkowe, żółte.

 


Kris1304©2010-2015