Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Traganek (Astragalus)

Systematyka - okrytonasienne / bobowce / bobowate

traganek pęcherzykowaty

(Astragalus cicer)

traganek południowy

(Astragalus monspessulanus)

traganek szerokolistny

(Astragalus glycyphyllos)

traganek zwisłokwiatowy

(Astragalus penduliflorus)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to traganek duński (Astragalus danicus), traganek długokwiatowy (Astragalus onobrychis),

traganek jasny (Astragalus australis), traganek piaskowy (Astragalus arenarius), traganek wytrzymały (Astragalus frigidus).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należący do rodziny bobowatych. Obejmuje ok. 2500 gatunków głównie bylin i krzewów,

występujących w Europie, Azji, Afryce i Ameryce.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny z tego rodzaju cechują się pierzastymi liśćmi i barwnymi kwiatami. Rodzaj bardzo zróżnicowany.

 


Kris1304©2010-2015