Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Tymotka (Phleum)

Systematyka - okrytonasienne / jednoliścienne / wiechlinowce / wiechlinowate

tymotka Boehmera

(Phleum phleoides)

tymotka łąkowa

(Phleum pratense)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to tymotka alpejska (Phleum commutatum), tymotka halna (Phleum rhaeticum),

tymotka kolankowata (Phleum hubbardii), tymotka Michela (Phleum hirsutum), tymotka szydlasta (Phleum subulatum).

 

WYSTĘPOWANIE: Należy tu 14-15 gatunków występujących w Europie, Azji i Afryce północnej. Jeden gatunek (tymotka alpejska)

występuje także na obu kontynentach amerykańskich. Kilka gatunków ma istotne znaczenie jako rośliny pastewne.

 

CHARAKTERYSTYKA: Wszystkie posiadają zbity, cylindryczny kwiatostan.

 


Kris1304©2010-2018