Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Wiechlina (Poa)

Systematyka - okrytonasienne / jednoliścienne / wiechlinowce / wiechlinowate

wiechlina alpejska

(Poa alpina)

wiechlina gajowa

(Poa nemoralis)

wiechlina roczna

(Poa annua)

wiechlina zwyczajna

(Poa trivialis)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to wiechlina babiogórska (Poa babiogorensis), wiechlina badeńska (Poa badensis),

wiechlina błotna (Poa palustris), wiechlina cebulkowata (Poa bulbosa), wiechlina Chaixa (Poa chaixii),

wiechlina granitowa (Poa granitica), wiechlina łąkowa (Poa pratensis), wiechlina Molineriego (Poa molinerii)

wiechlina niska (Poa supina), wiechlina odległokłosa (Poa remota), wiechlina równoplewa (Poa subcaerulea),

wiechlina sina (Poa glauca), wiechlina spłaszczona (Poa compressa), wiechlina styryjska (Poa stiriaca),

wiechlina tatrzańska (Poa x nobilis), wiechlina wąskolistna (Poa angustifolia), wiechlina wiotka (Poa laxa).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należących do rodziny wiechlinowatych (Poaceae). Wyróżnia się w jego obrębie

ponad 500 gatunków. W Polsce występuje ok. 20 gatunków. Występują na całym świecie.

 

CHARAKTERYSTYKA: Pokrój trawiasty, Kwiaty zebrane w kłoski.

 


Kris1304©2010-2015