Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Wiesiołek (Oenothera)

Systematyka - okrytonasienne / mirtowce / wiesiołkowate

wiesiołek dwuletni

(Oenothera biennis)

wiesiołek czerwonołodygowy

(Oenothera rubricaulis)

wiesiołek ozdobny

(Oenothera macrocarpa)

W Polsce występuje ok 30 gatunków. Gatunki wiesiołka (poza dwoma najpospolitszymi dwuletnim i czerwonołodygowym) są trudne

do rozróżnienia i tworzą często trwałe (genetycznie i morfologicznie) oraz płodne mieszańce, które mogą samodzielnie się

rozprzestrzeniać i występować razem z gatunkami rodzicielskimi lub też osobno.

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin zielnych z rodziny wiesiołkowatych (Onagraceae). Należy do niego ok. 120 gatunków

pochodzących z Ameryki Północnej, Południowej a także Europy i Azji.

 

CHARAKTERYSTYKA: Liście całobrzegie, mogą być pierzaste lub klapowane. Kwiaty barwne, u większości gatunków żółte,

rzadko białe, purpurowe lub różowe.

 


Kris1304©2010-2015