Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Zanokcica (Asplenium)

Systematyka - paprocie / paprotkowce / zanokcicowate

zanokcica murowa

(Asplenium ruta-muraria)

zanokcica skalna

(Asplenium trichomanes)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to zanokcica ciemna (Asplenium adiantum-nigrum), zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium),

zanokcica kończysta (Asplenium onopteris), zanokcica niemiecka (Asplenium x alternifolium), zanokcica północna (Asplenium septentrionale),

zanokcica serpentynowa (Asplenium adulterinum), zanokcica zielona (Asplenium viride).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należących do rodziny zanokcicowatych (Aspleniaceae). Rodzaj liczy ok. 70 gatunków

występujących na całym świecie.

 

CHARAKTERYSTYKA: Pokrój paproci. Liście o różnym kształcie.

 


Kris1304©2010-2015