Powrót

 

Wielki atlas roślin Polski

 

NASIENNE / OKRYTONASIENNE / SZCZECIOWCE / PIŻMACZKOWATE / Bez

Bez hebd
(Sambucus ebulus L.)

Inne nazwy: dziki bez hebd.

Rozmieszczenie geograficzne

Rośnie dziko w Europie, Azji Zachodniej, w Turkmenistanie, na Kaukazie i w Afryce Północnej. W Polsce jest dość pospolity na południu.
Archeofit.

Pokrój

bez hebd

Roślina wieloletnia o pokroju krzewu, osiągająca wysokość do 2 m. Roślina wydziela nieprzyjemny zapach.

 

 

Łodyga

W odróżnieniu od dwóch pozostałych gatunków bzów rosnących w Polsce, ma niezdrewniałe pędy. Wykształca liczne podziemne rozłogi. Łodygi nadziemne są grube, rozgałęzione i bruzdowane.

Liście

bez hebd

Ulistnienie naprzeciwległe, nieparzysto-pierzaste, składające się z 5 - 9 podługowatolancetowatych listków o zaostrzonych końcach i ostro ząbkowanych brzegach.

 

 

Kwiaty

bez hebd

Drobne, białe, lub różowawe kwiaty zebrane są w baldachogrona na szczycie pędów. Kwiaty są zrosłopłatkowe z 5 pręcikami, których pylniki w odróżnieniu od pozostałych gatunków bzu są czerwone.
Okres kwitnienia:  czerwiec - sierpień.

Owoce

Elipsoidalny, lśniąco-czarny pestkowiec.

Siedlisko

Rośnie w cienistych lasach, zaroślach, zrębach i na przydrożach. Na polach uprawnych sąsiadujących z zaroślami jest chwastem.

Roślina lecznicza

Zawiera saponiny trójterpenowe, substancje o gorzkim smaku, glikozyd cyjanowodorowy, olejki eteryczne.

Roslina trująca

Cała roślina jest trująca, również owoce są trujące dla ludzi.


Copyright © 2012 Kris1304