Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Kruszczyk (Epipactis)

Systematyka - okrytonasienne / jednoliścienne / szparagowce / storczykowate

kruszczyk błotny

(Epipactis palustris)

kruszczyk rdzawoczerwony

(Epipactis atrorubens)

kruszczyk szerokolistny

(Epipactis helleborine)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to kruszczyk drobnolistny (Epipactis microphylla), kruszczyk Greutera (Epipactis greuteri),

kruszczyk krótkolistny (Epipactis distans), kruszczyk połabski (Epipactis albensis), kruszczyk siny (Epipactis purpurata),

kruszczyk Muellera (Epipactis muelleri), kruszczyk ostry (Epipactis leptochila subsp. neglectica),

kruszczyk Schmalhausena (Epipactis x schmalhausenii).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Liczy 64 gatunki, występujące w północne

i środkowej Afryce, Azji, Europie i Ameryce Północnej. Gatunkiem typowym jest Kruszczyk szerokolistny.

W Polsce występuje 10 gatunków.

 

CHARAKTERYSTYKA: Gatunki występujące w Polsce to byliny kłączowe o kwiatach poziomo odstających lub zwisających,

zebranych w grono, często jednostronne. Kwiaty charakteryzują się dwuczłonową, nagą warżką z przewężeniem, bez ostrogi.

Mają prostą zalążnię na krótkiej, skręconej szypułce.

 


Kris1304©2010-2015