Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Miodunka (Pulmonaria)

Systematyka - okrytonasienne / astrowce / ogórecznikowate

miodunka czerwona

(Pulmonaria rubra)

miodunka ćma

(Pulmonaria obscura)

miodunka miękkowłosa

(Pulmonaria mollis)

miodunka plamista

(Pulmonaria officinalis)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to miodunka wąskolistna (Pulmonaria angustifolia).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należący do rodziny ogórecznikowatych. Na świecie występuje 16 gatunków, w Polsce są 4 gatunki

dziko rosnące. Gatunkiem typowym jest Miodunka plamista (Pulmonaria officinalis).

 

CHARAKTERYSTYKA: Gatunki występujące w Polsce to nieduże byliny o owłosionych pędach. Ich kwiaty koloru białego

lub niebiesko-purpurowego mają promienistą i lejkowatą koronę z rąbkiem znacznie szerszym od rurki.

 


Kris1304©2010-2015