Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Wilczomlecz (Euphorbia)

Systematyka - okrytonasienne / malpigiowce / wilczomleczowate

wilczomlecz błotny

(Euphorbia palustris)

wilczomlecz błyszczący

(Euphorbia lucida)

wilczomlecz brodawkowaty

(Euphorbia brittingeri)

wilczomlecz migdałolistny

(Euphorbia amygdaloides)

wilczomlecz pstry

(Euphorbia epithymoides)

wilczomlecz Sequiera

(Euphorbia sequierana)

wilczomlecz słodki

(Euphorbia dulcis)

wilczomlecz sosnka

(Euphorbia cyparissias)

wilczomlecz lancetowaty

(Euphorbia esula)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to wilczomlecz austriacki (Euphorbia austriaca), wilczomlecz błękitnawy (Euphorbia characias),

wilczomlecz drobny (Euphorbia exigua), wilczomlecz groszkowy (Euphorbia lathyris), wilczomlecz kątowy (Euphorbia angulata),

wilczomlecz miotlasty (Euphorbia virgultos), wilczomlecz obrotny (Euphorbia helioscopia),

wilczomlecz obrzeżony (Euphorbia marginata), wilczomlecz ogrodowy (Euphorbia peplus), wilczomlecz plamisty (Euphorbia maculata),

wilczomlecz rozesłany (Euphorbia humifusa), wilczomlecz rózgowaty (Euphorbia virgata), wilczomlecz sierpowaty (Euphorbia falcata),

wilczomlecz szerokolistny (Euphorbia platyphyllos), wilczomlecz sztywny (Euphorbia serrulata), wilczomlecz wołyński (Euphorbia volhynica),

wilczomlecz włosisty (Euphorbia villosa).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin z rodziny wilczomleczowatych, liczący około 1600-2000 gatunków. Zamieszkuje cieplejsze strefy

całego świata, szczególnie licznie w Afryce. W Europie występuje dziko ok. 100 gatunków, w Polsce ponad 20.

 

CHARAKTERYSTYKA: Rośliny jednoroczne, byliny, krzewy, drzewa, a nawet sukulenty. Kwiaty zebrane w kwiatostan zwany

cyjacjum, pełniący rolę pojedynczego kwiatu. Cyjacja zebrane są zwykle w szczytową, wieloramienną wierzchotkę,

z okółkiem liści u nasady, kwiaty są bardzo zredukowane i składają się tylko z 1 pręcika i 1 słupka.

Owoc: trzykomorowa torebka.

 


Kris1304©2010-2015