Wielki atlas roślin Polski     


strona główna powrót
Ostrożeń (Cirsium)

Systematyka - okrytonasienne / astrowce / astrowate

ostrożeń błotny

(Cirsium palustre)

ostrożeń krótkołodygowy

(Cirsium acaule)

ostrożeń lancetowaty

(Cirsium vulgare)

ostrożeń pannoński

(Cirsium pannonicum)

ostrożeń polny

(Cirsium arvense)

ostrożeń siedmiogrodzki

(Cirsium decussatum)

ostrożeń siwy

(Cirsium canum)

ostrożeń warzywny

(Cirsium oleraceum)

ostrożeń lepki

(Cirsium erisithales)

Inne gatunki występujące jeszcze w Polsce to ostrożeń głowacz (Cirsium eriophorum), ostrożeń dwubarwny (Cirsium helenoides),

ostrożeń japoński (Cirsium japonicum), ostrożeń łąkowy (Cirsium rivulare),

ostrożeń wschodniokarpacki (Cirsium waldsteinii).

WYSTĘPOWANIE: Rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych. Gatunkiem typowym jest ostrożeń dwubarwny.

Występuje w Europie i Azji, ale rozprzestrzenił się również na inne kontynenty.

 

CHARAKTERYSTYKA: Kwiaty zebrane w koszyczek, przeważnie o walcowatej budowie i zwykle zwężony górą. W koszyczku wszystkie

kwiaty rurkowate, o takiej samej, lub bardzo zbliżonej budowie. Przynajmniej część kwiatów jest obupłciowa. Poszczególne kwiaty

w koszyczku nie posiadają własnej okrywy, u niektórych gatunków tylko szczeciniaste plewinki. Puch kielichowy składający

się z pierzastych włosków. Okrywa koszyczka bez cierni, o łuskach kłująco zaostrzonych. W kwiatach pręciki

o wolnych nitkach, ale zrośnięte pylnikami w rurkę. Rośliny o dużych liściach, u wielu gatunków kłujących.

 


Kris1304©2010-2016