Strona główna

Powrót

 

Wielki atlas roślin Polski

 

OKRYTONASIENNE / RÓŻOWCE / RÓŻOWATE / CZEREMCHA /

Czeremcha (Prunus)

Czeremcha amerykańska
sosna górska
Czeremcha zwyczajna
sosna limba

 

 

 

 

 

 

 

Występowanie

Strefa umiarkowana półkuli północnej. Najwięcej gatunków pochodzi z Azji, Ameryki Północnej, najmniej z Europy. Lasy łęgowe, skraje lasów, zadrzewienia śródpolne itp. Niektóre gatunki to rośliny typowo wysokogórskie, np. czeremcha skalna rośnie powyżej granicy lasu w karkonoskich kotłach polodowcowych a także w Tatrach Zachodnich wśród kosodrzewiny.

Charakterystyka

Rodzaj obejmujący gatunki krzewów oraz niewielkich drzew liściastych, wyróżniających się tworzonymi późną wiosną długimi, groniastymi kwiatostanami oraz podobnie zbudowanymi owocostanami złożonymi z małych, kulistych, błyszczących pestkowców. Owoce są jadalne, ale nie mają dobrego smaku. Ze względu na gęsty wysyp białych kwiatów oraz dekoracyjne owoce, czeremchy są czasem uprawiane jako drzewa ozdobne. Z drugiej strony silna ekspansywność i powszechność występowania powodują, że niektóre gatunki, jak np. zwyczajna czy amerykańska, są przez wielu ludzi traktowane jako leśne chwasty.


Copyright © 2012 Kris1304